Tel: 23 674 60 72 biblioteka@czerniceborowe.pl ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych, w ramach programu „Partnerstwo dla książki”, otrzymała dotację w wysokości 5.700,00 zł na realizację zadania „Survival za regałem, czyli biblioteczna sztuka przetrwania”. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

W dniu 16.11.2023 r. Komisja Konkursowa dokonała oceny prac, które wpłynęły na konkurs literacko-plastyczny, zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czernicach Borowych w ramach projektu „Survival za regałem, czyli biblioteczna sztuka przetrwania”. Na konkurs wpłynęło 13 prac.

Zapraszamy po odbiór nagród w dniu 22 listopada 2023 r. o godzinie 14:00. Nagrody zostaną wręczone w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych, ul. St. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe

WYNIKI KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO

 

Projekt „Survival za regałem, czyli biblioteczna sztuka przetrwania”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dodaj komentarzZarządzanie stroną