Tel: 23 674 60 72 biblioteka@czerniceborowe.pl ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych, w ramach programu „Partnerstwo dla książki”, otrzymała dotację w wysokości 5.700,00 zł na realizację zadania „Survival za regałem, czyli biblioteczna sztuka przetrwania”. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

W 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek Interwencji 1.1. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej, w kwocie 8.000,00 złotych. Za otrzymaną kwotę zakupiono 279 książek. Czytaj dalej

W 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek Interwencji 1.1. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej, w kwocie 8.000,00 złotych. Za otrzymaną kwotę zakupiono 332 książki. Łączne z wkładem własnym, środki na zakup nowości wydawniczych w 2022 roku wyniosły 16.013,53 zł i pozwoliły na zakup 618 książek. Czytaj dalej

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych w 2021 roku, otrzymała dofinansowanie w kwocie 8.000,00 zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kierunek Interwencji 1.1. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej. Za otrzymaną kwotę zakupiono  299 egzemplarzy książek.

Łącznie z wkładem własnym, środki na zakup nowości wydawniczych w 2021 roku wyniosły 16.004,84 zł i pozwoliły na nabycie 653 książek.

Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „NPRCz 2.0” w latach 2021-2025, jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów.

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w kwocie 7.500,00 złotych. Za otrzymaną kwotę zakupiono 275 egzemplarzy książek. Łączne środki na zakup nowości wydawniczych w 2020 roku wyniosły 15.049,14 zł i pozwoliły na zakup 646 książek oraz 30 audiobooków. Tym samym księgozbiór biblioteki wzbogacono o 326 pozycji z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, 200 dla dzieci i młodzieży oraz 150 pozycji literatury niebeletrystycznej. Czytaj dalej

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2019 rokuW 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w kwocie 5.000,00 złotych. Za otrzymaną kwotę zakupiono 179 egzemplarzy książek. Łączne środki na zakup nowości wydawniczych w 2019 roku wyniosły 12.500,00 zł i pozwoliły na zakup 463 książek oraz 6 audiobooków.

Celem Programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Program jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości dla tych instytucji, a jednocześnie zmotywowania ich do systematycznego dbania o biblioteki samorządowe, ponoszenia kosztów związanych ze wzbogacaniem ich zasobów zgodnie z potrzebami środowiskowymi i standardami obowiązującymi w tym zakresie. Zadaniem Programu BN Zakup nowości wydawniczych do bibliotek jest wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania, a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

    W 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w kwocie 5500,00 złotych. Za otrzymaną kwotę zakupiono 226 egzemplarzy książek.

    Celem Programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Program jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości dla tych instytucji, a jednocześnie zmotywowania ich do systematycznego dbania o biblioteki samorządowe, ponoszenia kosztów związanych ze wzbogacaniem ich zasobów zgodnie z potrzebami środowiskowymi i standardami obowiązującymi w tym zakresie. Zadaniem Programu BN Zakup nowości wydawniczych do bibliotek jest wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania, a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. 

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 Zarządzanie stroną