Tel: 23 674 60 72 biblioteka@czerniceborowe.pl ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych, w ramach programu „Partnerstwo dla książki”, otrzymała dotację w wysokości 5.700,00 zł na realizację zadania „Survival za regałem, czyli biblioteczna sztuka przetrwania”. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Wspólna pasja drogą do integracji społecznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych realizuje w okresie od 2 września 2013 do 31 maja 2014 roku projekt pn. “Wspólna pasja drogą do integracji społecznej” o nr. 00391-6930-UM0740735/12 z zakresu małych projektów w ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnej strategi rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader.Zarządzanie stroną