Tel: 23 674 60 72 biblioteka@czerniceborowe.pl ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych, w ramach programu „Partnerstwo dla książki”, otrzymała dotację w wysokości 5.700,00 zł na realizację zadania „Survival za regałem, czyli biblioteczna sztuka przetrwania”. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Wydawnictwo Marginesy sprawiło nam mega niespodziankę i przyznało nagrodę w konkursie „CHŁOPKI do bibliotek”. Nagrodą była książka Joanny Kuciel–Frydryszak „Chłopki. Opowieść o naszych babkach”, którą właśnie otrzymaliśmy. Serdecznie dziękujemy za tak miły prezent! Egzemplarz już niedługo trafi do naszego księgozbioru.

Celem akcji „CHŁOPKI do bibliotek” jest popularyzacja książki „Chłopki” Joanny Kuciel-Frydryszak wśród pracowników i użytkowników bibliotek oraz zachęcenie bibliotekarzy do podjęcia działań animacyjnych i czytelniczo-medialnych, mających na celu przybliżenie wyżej wymienionej książki swoim czytelnikom i włączenie ich do stałego repertuaru działań bibliotek.

“Chłopki. Opowieść o naszych babkach” to reportaż na temat życia wiejskich kobiet. Pozwala zrozumieć, jak wiodło się naszym babkom i prababkom oraz z jakimi problemami musiały się mierzyć.

Dodaj komentarzZarządzanie stroną