Tel: 23 674 60 72 biblioteka@czerniceborowe.pl ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych, w ramach programu „Partnerstwo dla książki”, otrzymała dotację w wysokości 5.700,00 zł na realizację zadania „Survival za regałem, czyli biblioteczna sztuka przetrwania”. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

22 listopada 2023 r. o godzinie 14:00 nastąpiło oficjalne wręczenie nagród laureatom konkursu literacko-plastycznego pn. “Survivalowa przygoda w lesie”.

Konkurs został zrealizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czernicach Borowych w ramach projektu „Survival za regałem, czyli biblioteczna sztuka przetrwania”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Konkurs polegał na wykonaniu autorskiej pracy plastycznej, ukazującej przygody w lesie ulubionego bohatera literackiego i miał na celu rozwijanie wyobraźni twórczej i uzdolnień literackich, zakładał wykazanie kreatywności uczestników, a także umiejętności połączenia codziennych wydarzeń z wątkiem przygodowym.

Zwycięzcami zostali:

w kategorii wiekowej 5–9 lat (do dnia 9. urodzin):

I miejsce – Maja Krajewska

II miejsce – Alan Krajewski

w kategorii wiekowej 10-15 lat:

I miejsce – Michał Rudny

II miejsce – Szymon Wojtkowiak

III miejsce ex aequo – Paweł Nowotczyński, Wiktoria Zakrzewska

 

Dodaj komentarzZarządzanie stroną