Tel: 23 674 60 72 biblioteka@czerniceborowe.pl ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych, w ramach programu „Partnerstwo dla książki”, otrzymała dotację w wysokości 5.700,00 zł na realizację zadania „Survival za regałem, czyli biblioteczna sztuka przetrwania”. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

25 października 2023 r. o godzinie 14:00 nastąpiło oficjalne wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w konkursie ekologicznym pn. ”Przyroda wokół nas”. Konkurs został zrealizowany przez  Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej w ramach zadania „Przyroda to lek, bez względu na wiek!”.

Konkurs polegał na wykonaniu autorskiej pracy plastycznej przedstawiającej piękno otaczającej nas przyrody oraz walorów przyrodniczych terenu gminy Czernice Borowe. Konkurs miał na celu edukację ekologiczną- również w zakresie umiejętności obserwacji przyrody, ukształtowanie humanistycznej postawy człowieka wobec zwierząt i przyrody, promowanie działań młodzieży na rzecz ochrony i odnowy środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych, aktywizację dzieci i młodzieży w kierunku działań nastawionych na ochronę środowiska, a także zwiększenie wrażliwości na piękno otaczającej nas natury.

Zwycięzcami zostali:

Kategoria wiekowa 6–10 lat (do dnia 10. urodzin)

I miejsce – Alan Krajewski

II miejsce – Aleks Smoliński

III miejsce – Krzysztof Rutkowski

 

Kategoria wiekowa powyżej 10 lat

I miejsce – Sandra Smolińska

II miejsce – Julia Juszkowska

III miejsce – Ada Wójcik

 

Komisja konkursowa postanowiła dodatkowo przyznać wyróżnienie dla:

Szymona Wojtkowiaka

 

Nagrody wręczyła Halina Krupa – prezes Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Czernickiej.

 

Zadanie publiczne pn. „Przyroda to lek, bez względu na wiek!” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

 

 

Dodaj komentarzZarządzanie stroną