Tel: 23 674 60 72 biblioteka@czerniceborowe.pl ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych, w ramach programu „Partnerstwo dla książki”, otrzymała dotację w wysokości 5.700,00 zł na realizację zadania „Survival za regałem, czyli biblioteczna sztuka przetrwania”. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

W dniu 19.10.2023 r. Komisja Konkursowa dokonała oceny prac, które wpłynęły na konkurs ekologiczny, zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej w ramach projektu „Przyroda to lek, bez względu na wiek!”. Na konkurs wpłynęło 12 prac.

Wszystkich Uczestników zapraszamy po odbiór nagród w dniu 25 października 2023 r. o godzinie 14:00. Nagrody zostaną wręczone w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych, ul. St. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe.

WYNIKI KONKURSU EKOLOGICZNEGO

Zadanie publiczne pn. „Przyroda to lek, bez względu na wiek!” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Dodaj komentarzZarządzanie stroną