Tel: 23 674 60 72 biblioteka@czerniceborowe.pl ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych, w ramach programu „Partnerstwo dla książki”, otrzymała dotację w wysokości 5.700,00 zł na realizację zadania „Survival za regałem, czyli biblioteczna sztuka przetrwania”. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Kalambury - projekt "Razem w klasie".7 października 2023 roku odbyły się zajęcia dla dzieci w ramach programu „Razem w Klasie”. Program Razem w Klasie jest realizowany w Polsce przez Fundację Szkoła z Klasą przy wsparciu Plan International.

Podczas spotkania uczestnicy zagrali w grę Kalambury pt. Wspólny język  – integracyjno-językową grę edukacyjną. Karty do gry zawierają słowa w języku polskim i ukraińskim, a po drugiej stronie – kolorowe obrazki. Dzieci bardzo chętnie wzięły udział w zabawie, zdobywając punkty, którymi były kolorowe piłki. Każdy zawodnik musiał uruchomić swoją wyobraźnię i wykazać się pomysłowością w pokazywaniu poszczególnych zagadek. Zabawa była przednia, a śmiechom nie było końca.

Kalambury uczą kreatywnego myślenia, przełamywania nieśmiałości, a także pomagają ćwiczyć motorykę, mowę ciała, umiejętność wypowiadania się oraz poszerzają słownictwo, w tym przypadku poznawanie nowych słów w języku ukraińskim.

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom za przybycie.

 

 

 

Dodaj komentarzZarządzanie stroną