Tel: 23 674 60 72 biblioteka@czerniceborowe.pl ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych, w ramach programu „Partnerstwo dla książki”, otrzymała dotację w wysokości 5.700,00 zł na realizację zadania „Survival za regałem, czyli biblioteczna sztuka przetrwania”. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Zapraszamy do wspólnego odczytania fragmentów najbardziej znanej powieści Elizy Orzeszkowej “Nad Niemnem”.

15 września 2023 r. (piątek), godzina 8:30 

“Nad Niemnem” to jeden najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku.

Z okazji Narodowego Czytania 2023 Prezydent RP Andrzej Duda  skierował przesłanie, zachęcając do współtworzenia akcji:

Narodowe Czytanie 2023. List Prezydenta RP

Dodaj komentarzZarządzanie stroną