Tel: 23 674 60 72 biblioteka@czerniceborowe.pl ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych, w ramach programu „Partnerstwo dla książki”, otrzymała dotację w wysokości 5.700,00 zł na realizację zadania „Survival za regałem, czyli biblioteczna sztuka przetrwania”. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Wycieczka do Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego - 12.08.2023 r. Projekt "Przyroda to lek, bez wzgledu na wiek!".W ramach zadania „Przyroda to lek, bez względu na wiek!”, realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej, 12 sierpnia 2023 roku odbyła się wycieczka do Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy został utworzony w 1990 roku. Położony jest na obszarze trzech województw: kujawsko-pomorskiego (13 901 ha), warmińsko-mazurskiego (8 632 ha) i mazowieckiego (5 230 ha). Na styku tych regionów znajduje się symboliczny głaz narzutowy. Cały obszar parku wchodzi w skład „Zielonych Płuc Polski”. O wysokiej randze przyrodniczej świadczy utworzenie w granicach parku dwóch form ochrony przyrody Natura 2000 – Mszar Płociczno i Ostoja Lidzbarska oraz siedmiu rezerwatów: Jar Brynicy, Szumny Zdrój, Klonowo, Ostrowy nad Brynicą, Czarny Bryńsk, Mszar Płociczno i Jar Brynicy II.

W wycieczce wzięło udział 49 osób zróżnicowanych wiekowo (dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy 60+). Dzień rozpoczął się od spaceru wraz z wykwalifikowanym przewodnikiem szlakiem Szumny Zdrój. Teren, przez który prowadzi trasa ścieżki jest szczególnie atrakcyjny turystycznie. Oprócz zróżnicowanej rzeźby terenu miejsce to zachwyciło bogactwem gatunkowym roślin i zwierząt. W ciągu dwóch godzin wędrówki, uczestnicy przeszli od lasu gospodarczego, użytkowanego przez ludzi do pierwotnej części rezerwatu ścisłego, mijając po drodze chronione gatunki roślin. W trakcie spaceru odbyły się ciekawe lekcje edukacyjne pn. Tajemnice drzew oraz Uzdrawiająca moc lasu.

Kolejnym etapem wycieczki był przejazd do ośrodka edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie, gdzie odbyła się lekcja przyrodnicza na temat fauny i flory znajdującej się na terenie parku.  W ośrodku turyści mieli do dyspozycji lupy binokularne, mikroskopy biologiczne oraz zestawy komputerowe. Poznawanie przyrody uatrakcyjniły tablice interaktywne i dźwiękowe.

Celem wyjazdu było propagowanie ekologii oraz pobudzenie i pogłębienie świadomości ekologicznej wśród lokalnej społeczności.

Zadanie publiczne pn. „Przyroda to lek, bez względu na wiek!” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

 

 

 

Dodaj komentarzZarządzanie stroną