Tel: 23 674 60 72 biblioteka@czerniceborowe.pl ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych, w ramach programu „Partnerstwo dla książki”, otrzymała dotację w wysokości 5.700,00 zł na realizację zadania „Survival za regałem, czyli biblioteczna sztuka przetrwania”. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 3-6 lat do odwiedzenia wraz z rodzicami  naszej Biblioteki – nowe wyprawki czytelnicze już na Was czekają!

Już po raz kolejny Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych przystąpiła do projektu dla dzieci w wieku przedszkolnym, który realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – Wielki człowiek” Instytutu Książki. Każdy przedszkolak, który przyjdzie z rodzicem do biblioteki otrzyma w prezencie wyprawkę czytelniczą, przygotowaną specjalnie przez Instytut Książki.

Nowością edycji 2022/2023 jest książka Wojciecha Widłaka „Krasnal w Krzywej Czapce”, zilustrowana przez Aleksandrę Krzanowską.

W każdej wyprawce dzieci otrzymają Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece Mały Czytelnik dostanie naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice i opiekunowie – przygotowana dla nich broszura informacyjna „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” (edycja 2022/23 „Książką połączeni, czyli Mały Czytelnik w bibliotece”) przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Celem projektu „Mała książka – Wielki człowiek” jest systemowa poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez skoordynowane, wieloletnie działania na rzecz promocji, edukacji czytelniczej oraz kształtowania nawyku obcowania z książką od najmłodszych lat. Projekt ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek, które dzisiaj, poza udostępnianiem księgozbiorów, pełnią również funkcję nowoczesnych centrów kultury. Dzieci natomiast, wyrabiając nawyk czytania, poznają bibliotekę jako miejsce będące ciekawą alternatywą dla telewizji i komputerów.

Dodaj komentarzZarządzanie stroną