Tel: 23 674 60 72 biblioteka@czerniceborowe.pl ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych, w ramach programu „Partnerstwo dla książki”, otrzymała dotację w wysokości 5.700,00 zł na realizację zadania „Survival za regałem, czyli biblioteczna sztuka przetrwania”. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych w 2021 roku, otrzymała dofinansowanie w kwocie 8.000,00 zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kierunek Interwencji 1.1. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej. Za otrzymaną kwotę zakupiono  299 egzemplarzy książek.

Łącznie z wkładem własnym, środki na zakup nowości wydawniczych w 2021 roku wyniosły 16.004,84 zł i pozwoliły na nabycie 653 książek.

Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „NPRCz 2.0” w latach 2021-2025, jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów.

Dodaj komentarzZarządzanie stroną