Tel: 23 674 60 72 biblioteka@czerniceborowe.pl ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych, w ramach programu „Partnerstwo dla książki”, otrzymała dotację w wysokości 5.700,00 zł na realizację zadania „Survival za regałem, czyli biblioteczna sztuka przetrwania”. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych po raz pierwszy przystąpiła do projektu „O finansach… w bibliotece”, którego 6 edycję realizują biblioteki w całej Polsce. Spotkania dla uczestników poprzedzone były szkoleniami, które musieli ukończyć bibliotekarze, chcący edukować Seniorów. 18 września  2019 r.  przeprowadziłyśmy spotkanie organizacyjne, na którym rozwiałyśmy wszelkie wątpliwości uczestników, dotyczące kursu. Ustaliłyśmy dogodne terminy i godziny spotkań. Następnie uczestnicy wypełnili quiz z wiedzy ekonomicznej. Test ten pomógł, nam dopasować grupę tak, aby poszczególne osoby czuły się razem swobodnie, mając zbliżony poziom wiedzy z zakresu obsługi komputera i wiedzę ekonomiczną. Kolejnym etapem było wypełnienie oświadczenia uczestnika kursu. Po przeanalizowaniu dostępnych modułów uczestnicy zdecydowali większością głosów  jakie zagadnienia będą omawiane i  w jakich tematach zgłębić wiedzę. Zdecydowaliśmy, że omawianymi modułami będą: Płatności bezgotówkowe. Jak wygodnie i bezpiecznie płacić, korzystając z nowoczesnych technologii?; Zakupy przez Internet. Jak kupować, nie wychodząc z domu?; Dziedziczenie. Wiedza, która zapewni spokój Tobie i Twoim bliskim; Zarabianie na emeryturze. Jak zyskać dodatkowy dochód i zwiększyć świadczenie emerytalne?; Oszczędzanie i inwestowanie. Jak bezpiecznie zarządzać swoimi pieniędzmi?

Pierwsze spotkanie odbyło się 10 października i dotyczyło tematu „Dziedziczenie. Wiedza, która zapewni spokój Tobie i Twoim bliskim”, na które licznie przybyli nie tylko uczestnicy projektu, ale również mieszkańcy naszej gminy, chcący pogłębić wiedzę z tego zakresu. Z powodu ograniczonego miejsca w sali komputerowej  musieliśmy zmienić docelowe miejsce spotkania na dużo większą salę widowiskową, gdzie za pomocą rzutnika i odpowiedniego nagłośnienia, przeprowadziliśmy zajęcia ogólne dla wszystkich przybyłych, a dopiero po nich uczestnicy zrealizowali test wiedzy.

“Projekt “O finansach… w bibliotece – 6. edycja” jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.”

 

Dodaj komentarzZarządzanie stroną