Tel: 23 674 60 72 biblioteka@czerniceborowe.pl ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych, w ramach programu „Partnerstwo dla książki”, otrzymała dotację w wysokości 5.700,00 zł na realizację zadania „Survival za regałem, czyli biblioteczna sztuka przetrwania”. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

W tym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych wspólnie z Biblioteką Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych, wzięła udział w ósmej odsłonie Narodowego Czytania. Narodowe Czytanie to akcja, w ramach której w całej Polsce czytane są wybitne utwory należące do kanonu naszej literatury. W tym roku czytaliśmy Nowele polskie.

 Cytując fragment listu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do rodaków:

„Nowele polskie to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. Takie właśnie są zaproponowane w tym roku do Narodowego Czytania utwory Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Władysława Stanisława Reymonta, Henryka Rzewuskiego, Brunona Schulza, Henryka Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego. Towarzyszyły one naszym rodakom, kiedy pod zaborami walczyli o suwerenność naszej Ojczyzny i szukali odpowiedzi na wyzwania swoich czasów. Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii. Znajdziemy w nich udane portrety psychologiczne, mistrzowskie opisy i celne diagnozy społeczne, a nade wszystko znakomicie zbudowane fabuły i wyrazistych bohaterów. To dzieła niepowtarzalne i – mimo niewielkich rozmiarów – doniosłe”.

10 września 2019 r. przedstawiliśmy fragmenty nowel: Elizy Orzeszkowej „Dobra pani” oraz Bolesława Prusa „Katarynka”. Wśród lektorów zasiedli: WOJCIECH MAREK BRZEZIŃSKI – WÓJT GMINY CZERNICE BOROWE, JACEK BARTOŁD – PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY CZERNICE BOROWE, MAŁGORZATA GÓRALCZYK – DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANINY SIEKLICKIEJ W CZERNICACH BOROWYCH, BEATA ULATOWSKA – WICEDYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANINY SIEKLICKIEJ W CZERNICACH BOROWYCH, PRZEDSTAWICIELE STOWARZYSZEŃ I KLUBU SENIORA, NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE. 

Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy.

 

Dodaj komentarzZarządzanie stroną