Tel: 23 674 60 72 biblioteka@czerniceborowe.pl ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych, w ramach programu „Partnerstwo dla książki”, otrzymała dotację w wysokości 5.700,00 zł na realizację zadania „Survival za regałem, czyli biblioteczna sztuka przetrwania”. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

W dniu 15 lutego 2019 r. na sali widowiskowej w bibliotece odbyło się spotkanie z przedstawicielami Policji i Straży Pożarnej pn. Bezpieczny Senior. Podczas spotkania p. Jacek oraz p. Łukasz– przedstawiciele Policji opisali sytuacje,      w jakich najczęściej osoby starsze stają się ofiarami przestępstw. Szczegółowo opowiedzieli m. in. o zawieraniu umów przez telefon, czy też namawianiu na pokazy i zakup różnych artykułów. Seniorzy dowiedzieli się także, jak uniknąć sytuacji niebezpiecznych. Natomiast p. Piotr – przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej omówił główne przyczyny pożarów, bezpieczną eksploatację urządzeń grzewczych i gazowych oraz przyczyny zatrucia czadem. Podkreślił też, jak ważne są przeglądy techniczne kominów.

Spotkanie było bardzo ważnym aspektem życia społecznego, szczególnie dla osób starszych, które nie zawsze zdają sobie sprawę z grożących im niebezpieczeństw.

Dodaj komentarzZarządzanie stroną