Tel: 23 674 60 72 biblioteka@czerniceborowe.pl ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych, w ramach programu „Partnerstwo dla książki”, otrzymała dotację w wysokości 5.700,00 zł na realizację zadania „Survival za regałem, czyli biblioteczna sztuka przetrwania”. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Fundusz Wieczysty im. Olgi Rok

Wzruszająca historia o babci-bibliotekarce, dla której biblioteka to znacznie więcej niż książki i wnuczce, która postanowiła nieco inaczej uczcić swoje trzydzieste urodziny… Oto, jak powstał Fundusz Wieczysty im. Olgi Rok. 

Jakie są cele funduszu?

  • wspieranie rozwoju osobistego kobiet pracujących w bibliotekach publicznych znajdujących się w małych miejscowościach,
  • docenienie roli, jaką biblioteki – i zatrudnione w nich kobiety – odgrywają w rozbudzaniu aspiracji oraz rozwoju społeczności lokalnych,
  • upamiętnienie życia i pracy Olgi Rok.

 

Jak działa fundusz?

W ramach Funduszu organizowany jest coroczny konkurs stypendialny dla bibliotekarek zatrudnionych w bibliotekach publicznych, działających w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich do 20 tysięcy mieszkańców,  niezależnie od wieku, wykształcenia czy stażu pracy. Laureatka konkursu otrzymuje Stypendium im. Olgi Rok w wysokości 2 500 zł, które może być przeznaczone na dowolny cel związany z rozwojem osobistym. 

Czekamy na zgłoszenia od bibliotekarek zatrudnionych w bibliotekach publicznych, działających w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich do 20 tysięcy mieszkańców, niezależnie od stażu pracy czy pełnionej funkcji. Wnioski należy przesyłać do dnia 16 sierpnia 2013 roku na adres: stypendiumolgirok@filantropia.org.pl

 

Więcej informacji na stronie : http://www.projektbabcia.pl/biblioteka_ksiazka.poprawionaJPG

 

Dodaj komentarzZarządzanie stroną