Tel: 23 674 60 72 biblioteka@czerniceborowe.pl ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych, w ramach programu „Partnerstwo dla książki”, otrzymała dotację w wysokości 5.700,00 zł na realizację zadania „Survival za regałem, czyli biblioteczna sztuka przetrwania”. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Jesienią 2017 roku, przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicach Borowych, został powołany Klub Seniora. Głównym celem jego działalności jest integracja środowiska seniorów, a także rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej, obejmującej w szczególności: organizację spotkań okolicznościowych, wieczorów towarzysko-tanecznych, spotkań, prelekcji, wycieczek krajoznawczych; włączanie się w organizację uroczystości i pikników na terenie gminy oraz poza nią; promocja Klubu Seniora, Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych oraz Gminy Czernice Borowe. W Klubie został powołany zarząd, któremu przewodniczy pani Maria Sobieraj. Organizacja zrzesza 34 osoby. Członkowie Klubu aktywnie uczestniczą w warsztatach muzycznych, organizowanych przez Bibliotekę. Swą niebywałą pasją i zaangażowaniem, popularyzują folklor śpiewny Północnego Mazowsza oraz programy słowno-muzyczne, przygotowywane przez instruktora śpiewu.

Dodaj komentarzZarządzanie stroną