Tel: 23 674 60 72 biblioteka@czerniceborowe.pl ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych, w ramach programu „Partnerstwo dla książki”, otrzymała dotację w wysokości 5.700,00 zł na realizację zadania „Survival za regałem, czyli biblioteczna sztuka przetrwania”. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia >>> (.pdf)

Zmiana SIWZ >>> (.pdf)

Przedmiar branża budowlana >>> (.pdf)

Odpowiedzi na zapytania >>> (.pdf)

Schemat schodów >>> (.pdf)


Ogłoszenie o przetargu >>> (.pdf)

SIWZ >>> (.pdf)

zał. nr 8 STWIOR >>> (.zip)

zał. nr 9 Przedmiary robót >>> (.zip)

zał nr 10 Projekt budowlany >>> (.zip)Zarządzanie stroną