Tel: 23 674 60 72 biblioteka@czerniceborowe.pl ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe

aaaaaaabbbbbbbbbbbb

Kanadyjska pisarka Alice Munro  została tegoroczną laureatką literackiej

Nagrody Nobla

Munro urodziła się w 1931 roku w Wingham, w kanadyjskiej prowincji Ontario. Jej matka była nauczycielką, a ojciec farmerem. Studiowała dziennikarstwo i literaturę, ale rzuciła studia, gdy wyszła za mąż w 1951 roku. Wraz z mężem osiedlili się w miasteczku Victoria w Kolumbii Brytyjskiej, gdzie otworzyli księgarnię.
 Zaczęła pisać już jako nastolatka. Początkowo publikowała głównie w Kanadzie, a międzynarodowe uznanie zaczęła zdobywać na początku lat 70., gdy jej opowiadania ukazały się w magazynie “New Yorker”. Tematem jej twórczości są przede wszystkim zmagania z życiem, miłością i przeciwnościami, jakie toczą kobiety w małym miasteczku w Kanadzie.
 Jej książki przetłumaczono na ponad 20 języków, w tym również na polski. 26 września w Polsce ukazała się jej książka “Przyjaciółka z młodości”, a na 16 października planowana jest kolejna – “Dziewczęta i kobiety”. Na polski przełożono również m.in.: “Taniec szczęśliwych cieni”, “Kocha, lubi, szanuje…”, “Uciekinierka”, “Widok z Castle Rock”, “Zbyt wiele szczęścia” i “Drogie życie”.
   Munro jest m.in. laureatką Nagrody Bookera za całokształt twórczości. Dwukrotnie dostała także najważniejszą nagrodę w Kanadzie – Giller Prize. Amerykańska pisarka Cynthia Ozick nazwała ją “naszym Czechowem”.
Nasza Biblioteka posiada dwie książki tej autorki “Drogie życie” oraz “Przyjaciółka z młodości”.
Źródło: http://bibliotekaczernichow.blogspot.com/

loga

27 sierpnia 2013 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernicach Borowych odbyło się spotkanie z potencjalnymi partnerami działań na rzecz uczestników rynku pracy mieszkających na terenie gminy Czernice Borowe, należących do jednej z następujących grup:

– osoby bezrobotne,

– osoby wybierające zawód,

– osoby chcące zmienić pracę lub zawód,

– osoby przygotowujące się do wejścia na rynek pracy,

– osoby przygotowujące się do powrotu na rynek pracy (np. po przerwie  związanej z urlopem macierzyńskim / wychowawczym lub chorobowe)

– młodzież chcących zapoznać się z tematyką rynku pracy

– osoby chcące rozwiązać swoje kompetencje zawodowe,

– osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą,

W spotkaniu udział wzięło 26 osób z organizacji tj: Urząd Gminy Czernice Borowe, Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Czernickiej, Akcja Katolicka, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne Centrum Informacji, Ochotnicza Straż Pożarna, Szkoła Podstawowa im. Janiny Sieklickiej, Gimnazjum im. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy, Partnerska Grupa Dziania “Ciuchcia Krasińskich”.

Warszawa. Kurs kwalifikacyjny “Technik rolnik”

Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Poddębickim Stowarzyszeniu Przedsiębiorczości zaprasza na Kurs kwalifikacyjny “Technik rolnik”. Kurs będzie trwał 10 miesięcy i rozpoczyna się 07.09.2013 r. o godz. 10.00

Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Poddębickim Stowarzyszeniu Przedsiębiorczości jako placówka oświatowa działalność prowadzi od 1998 r. Placówka jest wpisana w ewidencji szkół i placówek niepublicznych Starostwa Poddębickiego pod nr 3/2000 oraz do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Technik rolnik – Kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwia osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplomu technika rolnika.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są według programów nauczania, uwzględniających podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zawód technik rolnik podzielony jest na 2 kwalifikacje:

  • prowadzenie produkcji rolniczej (K1)
  • organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (K2)

Zawód Technik rolnik można zdobyć kończąc kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji K1 – prowadzenie produkcji rolniczej i K2 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej. Kurs z kwalifikacji K1 – prowadzenie produkcji rolniczej szczegółowo opisany jest w zakładce kurs kwalifikacyjny w zawodzie ROLNIK.Kurs z kwalifikacji K2 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej obejmuje teoretyczne i praktyczne zajęcia w wymiarze 310 godzin lekcyjnych.

Osoba, która uzyska zaliczenie kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Ukończenie kursu z kwalifikacji K2 umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.

Osoba, która przedłoży do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji K1 i K2 oraz świadectwo potwierdzające poziom średniego wykształcenia otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TECHNIK ROLNIK.

Jeżeli posiadasz:

• wykształcenie na poziomie podstawowym lub gimnazjalnym, możesz ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji K1 – prowadzenie produkcji rolniczej, następnie podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe kończąc kurs kwalifikacyjny K2 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie tych kwalifikacji, po uzupełnieniu wykształcenia średniego w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych lub eksternistycznie oraz po zdaniu egzaminu z kwalifikacji K1 i K2 uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TECHNIK ROLNIK,

• wykształcenie zasadnicze w zawodzie ROLNIK, możesz podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe kończąc kurs kwalifikacyjny K2 i uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie tej kwalifikacji. Po uzupełnieniu wykształcenia średniego w Liceum Ogólnokształcących dla Dorosłych oraz po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje K2 można uzyskać dyplom w zawodzie TECHNIK ROLNIK,

• wykształcenie zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze, możesz ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji K1, następnie podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe kończąc kurs kwalifikacyjny K2 i uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie tych kwalifikacji, po uzupełnieniu wykształcenia średniego w Liceum Ogólnokształcących dla Dorosłych w oraz po zdaniu egzaminu z kwalifikacji K1 i K2 uzyskać dyplom w zawodzie TECHNIK ROLNIK,

• wykształcenie średnie i masz ukończoną kwalifikację K1, możesz podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe kończąc kurs kwalifikacyjny K2 i uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie tej kwalifikacji oraz po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje K2 uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TECHNIK ROLNIK,

• wykształcenie średnie inne niż rolnicze, możesz ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji K1, następnie podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe kończąc kurs kwalifikacyjny K2 i uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie tych kwalifikacji oraz po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje K1 i K2 uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TECHNIK ROLNIK.

Koszt uczestnictwa w kursie w zakresie kwalifikacji K1 wynosi 150 zł./miesiąc oraz jednorazowe wpisowe 100 zł.

Rozpoczęcie zajęć: 07.09.2013 r. Zajęcia odbywać się będą w co druki weekend. Miejsce kursu:

I grupa – Poddębice, ul. Łódzka 37,

II grupa – Warszawa, ul. Łucka 17/23.

Celem zapisania się należy przesłać wypełnione Zgłoszenie na szkolenie (w załączeniu) na adres:biurostowarzyszenie@wp.pl. Szczegółowe informacje oraz pytania udzielane są pod nr telefonu: 693088375

Źródło; http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/907573.html

Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich” serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu ekonomii społecznej realizowanych przez Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim.

Obszar realizacji projektu obejmuje powiat ciechanowski, przasnyski, mławski, żuromiński i płoński. Rekrutacja osób prowadzona jest w sposób ciągły. Szczególnie gorąco do wzięcia udziału w szkoleniach zapraszamy osoby niepełnosprawne, bezrobotne, jak i nieaktywne zawodowo lub pracujące ( w tym samozatrudnione, rolnicy).

W załączeniu zamieszczamy ofertę szkoleniową, regulamin projektu, oraz formularz zgłoszeniowy z oświadczeniem.

Więcej informacji o szkoleniach na stronie www.owes-ciechanow.pl a także u PaniElżbiety DerbinSpecjalisty ds. szkoleń pod numerem tel. (23) 671 13 06.

 

Źródło: http://ciuchcia.org/index.php?/Menu-glowne/Aktualnosci/Szkolenia-z-zakresu-ekonomii-spolecznej

Znajdź szkolenie dla siebie! ngo.pl

Jesteś wolontariuszką lub wolontariuszem i szukasz szkolenia specjalnie dla ciebie? A może chcesz pogłębić swą wiedzę na temat księgowości w stowarzyszeniu? Potrzebujesz doszkolić się, aby lepiej promować swą fundację? Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki w serwisie szkolenia.ngo.pl.

Codziennie w portalu ngo.pl publikujemy dziesiątki zaproszeń na szkolenia, organizowane przez stowarzyszenia i fundacje lub do nich adresowane. Aby ułatwić orientację z tym gąszczu stworzyliśmy wyszukiwarkę, która ułatwia znalezienie interesującego nas szkolenia.

Wyszukiwarka pozwala ograniczyć poszukiwania do konkretnej dziedziny lub adresata, lokalizacji i organizatora. Umożliwia ustawienie interesującej nas daty szkoleń. Pozwala też szukać tylko szkoleń bezpłatnych lub płatnych.

Zapraszamy: wyszukiwarka szkoleń

Odwiedź też odświeżony serwis szkolenia.ngo.pl

Poniedziałek: 8:00 – 16:00

Wtorek: 8:00 – 16:00

Środa: 8:00 – 16:00

Czwartek: 8:00 – 16:00 –  Dzień wewnętrzny

Piątek: 8:00 – 16:00

Sobota: 9.00 – 13.00

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych

ul. St. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe

tel./ fax  23 674 60 72

email: gbpczernice@wp.pl

 

 

Zarządzanie stroną