Tel: 23 674 60 72 biblioteka@czerniceborowe.pl ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe

Szanowni Czytelnicy i Użytkownicy Biblioteki,

informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych będzie nieczynna. Natomiast w dniach 16-18 sierpnia 2017 r. zapraszamy w godzinach 7:00 – 15:00.

22 lipca 2017 r., w dworze w Chojnowie odbyło się odsłonięcie wystawy autorstwa Janusza Wolniaka Życie Niezłomnego Żołnierza NSZ Czesława Czaplickiego “Rysia”. Pierwszą część spotkania poprowadził Pan Janusz Wolniak przedstawiając prezentację multimedialną o losach Czesława Czaplickiego – bohatera wojny i okupacji, działacza opozycji oraz „Solidarności”, więźnia  lat 60. i 80., tropionego 18 lat przez bezpiekę. W dalszej części odbył się plenerowy koncert Jarosława Chojnackiego – polskiego muzyka, pieśniarza, kompozytora, wykonawcy piosenki literackiej.

Zapraszamy na warsztaty, które będą odbywały się w Bibliotece w ramach projektu “E-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”, realizowanego przez Gminę Czernice Borowe w porozumieniu z Fundacją Aktywizacja. W grupie średniozaawansowanej pozostały tylko dwa wolne miejsca. Zapewniamy 14-15 godzinne szkolenia w małych grupach, co przekłada się na indywidualne podejście do każdego uczestnika. Warsztaty realizujemy w aspekcie praktycznym w 9 obszarach tematycznych. Zajęcia są bezpłatne, kończą się uzyskaniem certyfikatu. Szczegóły i zapisy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicach Borowych, tel. (23)6746072. ZAPRASZAMY!

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych w porozumieniu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, w ramach projektu „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę” w 2016 roku założyła Lokalny Klub Kodowania. Głównym celem LKK jest zachęcenie dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat do nauki programowania i pokazanie młodym ludziom, że kodowanie to nie tylko przyszłościowa umiejętność, ale też źródło radości i satysfakcji.

Niezwykle pomocne przy prowadzeniu zajęć są roboty Finch, które niedawno przybyły do nas na okres wakacyjny. W związku z tym, zachęcamy kolejne grupy dzieci i młodzieży do zapisywania się na zajęcia z kodowania. Roboty Finch służą przede wszystkim do nauki programowania, ale z ich pomocą można nauczyć się myśleć logicznie i kreatywnie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminną Biblioteką Publiczną w Czernicach Borowych, ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe, tel. (23)6746072. Na zajęciach dowiecie się, jak zacząć naukę programowania i dobrze się przy tym bawić! Liczba miejsc ograniczona!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Czernice Borowe na bezpłatne szkolenia, w celu zwiększenia cyfrowych umiejętności w 9 obszarach e-usług, zamieszczonych w „Ramowym katalogu kompetencji cyfrowych”. Osoby, które dotychczas nie korzystały z możliwości, jakie daje komputer z dostępem do Internetu (np. nie robią przelewów on-line, nie załatwiają spraw urzędowych przez Internet, nie sprawdzają długości oczekiwania na przyjęcie przez lekarza-specjalistę NFZ czy nie biorą udziału w konsultacjach on-line) zdobędą lub zwiększą kompetencje cyfrowe.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicach Borowych, ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe, tel. (23)6746072.  Liczba miejsc ograniczona.

Gmina Czernice Borowe uczestniczy w projekcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” realizowanym przez Fundację Aktywizacja w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polskim Związkiem Głuchych Oddział Łódzki i Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”). Celem projektu jest zwiększenie w okresie 01.12.2016 – 31.07.2019 r. umiejętności korzystania z Internetu, w tym e-usług publicznych, 18 265 osób dorosłych zamieszkujących na obszarze 101 gmin z terenu całej Polski. Budżet projektu 15 325 865,50 PLN (w tym dofinansowanie projektu z UE: 14 582 945,80 PLN.)

Muzeum Historii Polski w Warszawie prowadzi społeczną akcję zbierania pamiątek historycznych – „Małe Wielkie Historie”. Zbiórka zainaugurowana została w Noc Muzeów 14 maja 2016 r. w kilku miastach Polski i trwa nadal.

Celem zbiórki jest pozyskanie muzealiów do kolekcji Muzeum Historii Polski. Organizatorzy oczekują na najrozmaitsze obiekty o wartościach historycznych, także związane z osobistymi losami darczyńców. Szczególne znaczenie – podkreślają – mają przedmioty związane z polską drogą do Niepodległości – zarówno tej w 1918 roku, jak i w roku 1989. Muzeum zainteresowane jest również przedmiotami codziennego użytku, fotografiami, pocztówkami, dokumentami, listami i pamiętnikami, prasą – a także elementami ubioru, umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, zabytkowymi urządzeniami oraz wyrobami rzemieślniczymi i artystycznymi świadczącymi o historii polskiej kultury, przemianach społecznych i gospodarczych.

Pamiątki wejdą w skład tworzącej się kolekcji Muzeum Historii Polski. Część ofiarowanych przedmiotów trafi na wystawę stałą Muzeum, a wszystkie inne dary zostaną należycie zabezpieczone  z myślą o badaczach przeszłości i przyszłych wystawach czasowych.

Osoby zainteresowane przekazaniem do Muzeum pamiątek mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 211 90 29, (22) 211 90 48 lub e-mailem: pamiatki@muzhp.pl.

 

Zarządzanie stroną