Tel: 23 674 60 72 biblioteka@czerniceborowe.pl ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe

24 września 2018 r. godzina 15:00

Miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych, ul. Chełchowskiego 12

Temat dyskusji: książka Ałbeny Grabowskiej „Lady M.”

Dyskusyjny Klub Książki to inicjatywa promująca czytelnictwo. Oparty jest na założeniu, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie przeczytanych książkach oraz, że nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze.

Spotkania w Klubie mają charakter otwarty.

9 września 2018 roku Pan Wojciech Brzeziński – Wójt Gminy Czernice Borowe, Pan Jacek Bartołd – przewodniczący Rady Gminy Czernice Borowe, Pan Krzysztof Bieńkowski – Kierownik Delegatury Ciechanowskiego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Ks. Hubert Komorowski – Proboszcz Parafii Świętego Macieja w Pawłowie Kościelnym oraz Pani Iwona Zakrzewska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych, symbolicznym przecięciem wstęgi, otworzyli nowy budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych. Ks. Michał Gaszczyński Proboszcz Parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Czernicach Borowych poświęcił nowy budynek. Uroczyste otwarcie i poświęcenie było wielkim wydarzeniem dla lokalnej społeczności oraz okazją do podsumowania działań związanych z zakończeniem realizacji zadania „Rozbudowa, remont i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych oraz remont i wyposażenie pomieszczeń użytkowanych przez bibliotekę w miejscowości Chojnowo”, dofinansowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 1.999.326,00 zł.

Na uroczystość przybyli goście: przedstawiciele samorządu gminnego, stowarzyszeń, organizacji,  bibliotek: Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu oraz Gminnej Biblioteki Publiczne w Krasnem, a także czytelnicy biblioteki. Osoby niemogące uczestniczyć w uroczystości, przesłały list gratulacyjny.

Dotychczas biblioteka wykorzystywała powierzchnię 71 m2, gdzie mieściły się wszystkie zbiory. Blisko 14 tyś. wol. oraz czytelnia, wypożyczalnia, stanowiska komputerowe.

W 2016 roku został złożony wniosek na dofinansowanie projektu, który otrzymał pozytywną ocenę i dofinansowanie.

Dzięki realizacji zadania biblioteka zyskała dodatkową powierzchnię. Dobudowano piętro budynku, wyremontowano pomieszczenia na dole, utworzono kącik malucha oraz zrefundowano koszty remontu dworku        w Chojnowie, w którym biblioteka użytkuje pomieszczenia. Mieści się tu kawiarenka biblioteczna. Jest to miejsce szczególne, w którym organizowane są imprezy kulturalne: spotkania autorskie, koncerty.

Biblioteka stała się miejscem nowoczesnym, zyskała przyjazny wygląd, funkcjonalność, komfort pracy i bogatszą ofertę.

W bibliotece można obejrzeć wystawę „Biblioteka dawniej i dziś”, która pokrótce przedstawia zachodzące zmiany.

 

16 września 2018 roku, Amatorski Zespół Wokalny Seniorów z Klubu Seniora działającego przy bibliotece, wziął udział w IX Przeglądzie Ludowych Zespołów Artystycznych, odbywającym się podczas Jesiennego Jarmarku „od pola do stołu” w Poświętnem koło Płońska. Jarmark jest imprezą cykliczną, organizowaną przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, upowszechniającą dziedzictwo kulturowe mazowieckiej wsi.

Po występach, jury oceniając uczestników, dostrzegło w naszych Seniorach umiejętności wokalne, nagradzając ich zaszczytnym drugim miejscem. Dodamy, że występ zespołu był debiutem Seniorów na tego typu imprezach. Składamy serdeczne gratulacje na ręce całego Zespołu oraz Pana Franciszka, który znakomicie poprowadził ich do celu.

 

ZAPRASZAMY

24 września 2018 r. godzina 15:00

Miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych, ul. Chełchowskiego 12

Temat dyskusji: książka Ałbeny Grabowskiej „Lady M.”

Serdecznie zapraszamy
na uroczyste otwarcie budynku Gminnej Biblioteki Publicznej

w Czernicach Borowych

9 września 2018 roku
godzina 14:00
Czernice Borowe, ul. Chełchowskiego 12

Projekt „Rozbudowa, remont i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych oraz remont               i wyposażenie pomieszczeń użytkowanych przez bibliotekę w miejscowości Chojnowo” zrealizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Szanowni Czytelnicy i Użytkownicy Biblioteki,

informujemy, że w dniach od 23 lipca 2018 roku do 06 sierpnia 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych będzie czynna w godzinach 7:00 – 15:00.

Zarządzanie stroną