Tel: 23 674 60 72 biblioteka@czerniceborowe.pl ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe

Zadanie „Literackie zawirowania” realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czernicach Borowych, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie ostrołęckim”, realizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci w wieku 10-14 lat oraz młodzieży w wieku 15-18 lat poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć.

Uczestnicy dowiedzą się na jakie niebezpieczeństwa w sieci powinni zwrócić uwagę oraz gdzie szukać aktualnych informacji związanych z bezpieczeństwem w sieci. Poznają narzędzia do bezpiecznego przechowywania plików i danych, jak również sposoby zabezpieczenia ich, gdy zaatakuje cyberwirus, a także dobre praktyki w bezpiecznym korzystaniu z narzędzi online.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane dzieci oraz ich rodziców i opiekunów, a także młodzież do kontaktu w sprawie uczestnictwa w projekcie, w ramach którego zorganizowane będą bezpłatne zajęcia online z tematu: “Bezpieczne zachowania w sieci”. Na zgłoszenia czekamy – do 5 marca 2021. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zgłaszać się można: telefonicznie (23)6746072 e-mail: biblioteka@czerniceborowe.pl lub osobiście w siedzibie Biblioteki.

Dodaj komentarz


Zarządzanie stroną