Tel: 23 674 60 72 biblioteka@czerniceborowe.pl ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe

Zadanie „Biblioteczne wędrówki po literaturze słowiańskiej” realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czernicach Borowych. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rozbudowa, remont i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych oraz remont i wyposażenie pomieszczeń użytkowanych przez bibliotekę w miejscowości Chojnowo”, złożonego w ramach Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa,
Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020. Kwota przyznanej dotacji 1 999 326,00 zł.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności zostaną wykonane działania, które znacząco podniosą standard biblioteki. Dzięki realizacji zadania biblioteka zyska przyjazny wygląd, funkcjonalność, komfort pracy, bogatszą ofertę. Będzie miejscem dostępnym dla każdego użytkownika. Biblioteka stanie się nie tylko instytucją tradycyjną, ale także miejscem, gdzie każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie, otwartą na nowe rozwiązania i technologie, miejscem spotkań, integracji i inspiracji.

Zadanie będzie polegało na: 1. rozbudowie, remoncie i wyposażeniu obiektu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych. W ramach zadania wykonane zostanie piętro budynku oraz remont istniejących pomieszczeń, a także zakup wyposażenia min. nowe regały na książki, meble, sprzęt elektryczny, meble dla dzieci (utworzenie kącika malucha). 2. remoncie i wyposażeniu pomieszczeń w zabytkowym dworku w Chojnowie, które zostały użyczone bibliotece głównej na prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej (organizacja spotkań regionalnych, organizowanie wieczorów poezji i lekcji historii z wykorzystaniem istniejących muzealiów, utworzenie kawiarenki bibliotecznej). Ponadto odtworzony zostanie zabytkowy układ zieleni i zagospodarowanie terenu wokół dworku.

loga

Dodaj komentarz


Zarządzanie stroną