Tel: 23 674 60 72 biblioteka@czerniceborowe.pl ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe

Wspólna pasja drogą do integracji społecznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych realizuje w okresie od 2 września 2013 do 31 maja 2014 roku projekt pn. “Wspólna pasja drogą do integracji społecznej” o nr. 00391-6930-UM0740735/12 z zakresu małych projektów w ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnej strategi rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader.

Zarządzanie stroną